Ticapisco també ofereix serveis d’interpretació, la versió oral de la traducció escrita. En poques paraules, es tracta de traslladar el missatge d’un idioma a un altre de manera natural i fluida, adoptant l’expressió, el to i la convicció de l’orador i parlant en primera persona.

Existeixen diferents tipus d’interpretacions:

Interpretació a cau d’orella o chuchotage: l’intèrpret se situa entre els participants i interpreta simultàniament, murmurant la traducció directament a cau d’orella de la persona interessada. Aquest servei només es pot oferir per a un nombre molt reduït d’assistents. S’utilitza sobretot en reunions bilaterals o en grups en què són pocs els assistents que no comparteixen un idioma comú. De vegades, l’intèrpret utilitza un  equip portàtil (denominat “infoport”) constituït per un micròfon i uns auriculars per als oients. Aquest equip li permet mantenir-se a certa distància del client en lloc d’haver d’estar constantment al seu costat (la qual cosa resulta més còmode a totes dues parts, sobretot en reunions llargues). Ticapisco col·labora amb empreses que lloguen aquest tipus d’equips.

Interpretació d’enllaç: és la que es realitza per facilitar l’enteniment entre dues parts que parlen diferents idiomes, les quals poden ser dues persones, una persona i un grup reduït, o dos grups reduïts. En aquest cas, l’intèrpret no murmura a cau d’orella la traducció, sinó que abans d’interpretar espera que l’orador hagi acabat de parlar. Cal destacar que l’intèrpret d’enllaç exerceix un paper molt rellevant en el procés comunicatiu, ja que es troba present al mateix espai que els interlocutors, no disposa d’equipament tècnic i ha de reflectir durant la seva intervenció trets no verbals com la gestualitat.

Interpretació consecutiva: l’intèrpret, assegut amb els assistents a la reunió, escolta el que aquests diuen i, quan acaben, ho reprodueix en un idioma diferent, generalment amb ajuda de notes. Aquest tipus de servei s’utilitza en certs tipus d’esdeveniments (per exemple, reunions sobre temes molt especialitzats, esmorzars de feina, petits grups, gires, etc.).

Interpretació simultània: consisteix a interpretar mentre l’orador parla. L’intèrpret treballa en una cabina insonoritzada juntament amb un company. A la sala de reunions, el conferenciant parla amb micròfon, l’intèrpret rep el so per auriculars i transmet el missatge, gairebé simultàniament, a través d’un altre micròfon. Els assistents seleccionen l’idioma en què desitgen escoltar la interpretació.