De vegades els clients ja tenen un text traduït, però necessiten que un professional el revisi, eliminant-ne possibles imprecisions o simplement adaptant-lo al públic meta. Una persona amb un bon nivell lingüístic sap redactar un text en un idioma sense cometre faltes, però és possible que les seves expressions resultin poc naturals o, d’alguna manera, “forçades” per als nadius que les llegeixen.

A Ticapisco ens encarreguem d’adaptar el text, millorant-lo i mantenint la seva força en la llengua meta. Així que el procés de revisió es desenvolupa en diversos nivells:

∙ Comprovació de la correspondència semàntica entre la versió original y el text meta
∙ Correcció ortotipogràfica per eliminar possibles errors o distraccions que comprometrien la reputació de l’empresa.
∙ Correcció d’estil perquè el text soni natural, no com una traducció.