La traducció de textos és un dels serveis principals que oferim. Es tracta d’entendre i interpretar els escrits dels nostres clients per transmetre el missatge en un altre idioma. Al llarg d’aquests anys, hem afegit als nostres coneixements lingüístics moltes nocions específiques i ens hem familiaritzat amb la terminologia tècnica en molts àmbits. Aquí detallem breument les principals àrees en què estem especialitzats:

Àmbit jurídic/judicial: els textos jurídics requereixen una elevada exactitud tant pel que fa als continguts com la terminologia que s’hi utilitza, ja que el llenguatge emprat en aquest tipus de textos és molt específic. En la nostra cartera de clients hi ha molts bufets d’advocats i notaries de tot Europa. Exemples de textos:

∙ Judicis (dret penal y civil)
∙ Contractes de compravenda, agència, lloguer o assegurances, herències, etc.
∙ Documentació policial

Àmbit tècnic: un gran volum dels nostres encàrrecs correspon a aquesta categoria. Els nostres clients són empreses grans i petites de diversos sectors (per exemple, automoció, material elèctric, arquitectura, informàtica, etc.) que es dirigeixen a clients de tots els països. Aquests textos solen tenir uns continguts molt tècnics i un llenguatge molt específic que aconseguim interpretar i transmetre gràcies a la nostra llarga trajectòria en el sector.

Exemples de textos:
∙ Instruccions de maquinàries
∙ Programari (software)
∙ Fitxes tècniques de productes

Àmbit comercial: aquest tipus de textos requereixen precisió pel que fa als continguts i alhora una redacció de qualitat perquè el text meta tingui un estil adequat, natural i atractiu per al públic. Entre els nostres clients hi ha grans empreses que confien en nosaltres per traduir el seu material comercial, és a dir, tots aquells continguts empresarials que descriuen el seu negoci.

Serveis de traducció Barcelona

Exemples de textos:
∙ Catàlegs
∙ Webs
∙ Campanyes i presentacions de nous productes
∙ Material empresarial per a ús intern i extern

Serveis de traducció Terrassa

Àmbit turístic/publicitari: aquest tipus de textos solen ser amens i de caràcter general, però sovint són menys senzills del que semblen. De fet, no és suficient transmetre el missatge sinó també interpretar-lo i adaptar-lo al públic d’un altre país sense que se’n perdi el caràcter atractiu. A més de precisió, en aquest cas, es requereix una certa dosi de creativitat.

Serveis de traducció Sant Cugat

Exemples de textos:
∙ Webs de promotors turístics
∙ Cercadors de paquets turístics
∙ Material publicitari d’hotels, restaurants, balnearis, etc.